Collegium Humanum sa stalo prestížnym členom organizácie Poľskí zamestnávatelia

S radosťou Vás informujeme, že dňa 4. júla 2022 sa Collegium Humanum stalo členom organizácie Poľskí zamestnávatelia: najväčšej a najstaršej organizácie zamestnávateľov v Poľsku, ktorá pôsobí od roku 1989.
Sme prvou poľskou univerzitou, ktorá dostala privilégium pripojiť sa k tejto významnej organizácii.
Cieľom organizácie Poľskí zamestnávatelia je podľa jej štatútu podieľanie sa na budovaní štátu nakloneného zamestnávateľom pri súčasnom zachovaní pracovných práv. Organizácia sa aktívne podieľa na práci Rady pre sociálny dialóg ako aj na zasadaniach parlamentu a parlamentných komisií. Napĺňanie tohto cieľa sa uskutočňuje aj pri podieľaní sa na práci rozhodujúcich a poradných grémií rôznych úrovní štátnej administratívy ako aj komisií riadiacich čerpanie fondov Európskej Únie.


Ocitli sme sa medzi takými firmami, ako m. in. Orlen, Deloitte, Orange, Inpost alebo Nationale Nederlanden. Okrem vyššie spomínaného reálneho vplyvu na formovanie situácie tak zamestnancov, ako zamestnávateľov, nám členstvo v organizácii Poľskí zamestnávatelia dáva tiež možnosť integrácie v podnikateľskom prostredí, monitorovania legislatívy či zahraničnej podpory. Okrem toho, prostredníctvom konzultácií a stretnutí s tými, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia, bude mať Collegium Humanum svoju aktívnu účasť na tvorbe legislatívy podporujúcej poľské hospodárstvo a trh práce. Veríme, že sa môžeme pričiniť o veľké zmeny, ktoré reálne prispejú k zlepšeniu situácie zamestnávateľov aj zamestnancov.

 

Je pre nás cťou, že Collegium Humanum je prvou univerzitou, ktorá vstúpila do organizácie Poľskí zamestnávatelia. Zvláštny dôraz kladieme na prípravu absolventov a ich kompetencií pre aktuálne ekonomické výzvy. Budujeme premostenia medzi rozvojom poľskej vedy, jej spoločenskou zodpovednosťou a podnikateľským prostredím – hovorí JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki MBA, Dr h. c. mult. – Sme presvedčení, že naše členstvo v organizácii Poľskí zamestnávatelia vytvorí dokonalú synergiu sveta vedy, obchodnej praxe a energie našich skvelých študentov. V Collegium Humanum angažujeme najlepších pedagógov, čo je základom elitného vzdelávania. Praktické poznatky odovzdávajú multidisciplinárni akademickí odborníci, experti s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi skúsenosťami – zdôrazňuje prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

INGYENES WEBINAR - IDÉN UTOLJÁRA!

Menedzsment diploma online

Tudj meg mindent gyakorlatias menedzsment képzésünkről! Ismerd meg, hogyan zajlik nálunk az online oktatás és tedd fel a kérdéseid élőben!