Slávnostná inaugurácia akademického roku 2022/23 na pobočke v Poznani v hoteli Bazar

Vo štvrtok, 20. októbra 2022  sa v hoteli Bazar uskutočnila slávnostná inaugurácia Akademického roku 2022/23 na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Poznani. Slávnosť bola spojená s vymenovaním nových členov Konventu – Konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum zo strany rektora Collegium Humanum prof. dra hab. Pawła Czarneckieho, dr h.c., ako aj s imatrikuláciou študentov.


JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. slávnostne odovzdal menovania do Konventu Collegium Humanum novým členom: riaditeľke okresného úradu práce v Strede Veľkopoľskej Anete Kłopot-Warteckiej, predsedovi veľkopoľskej lekárskej komory Dr. Arturowi De Rosier a riaditeľovi centra pre liečbu závislostí v Charciach Jackowi Sobczakowi ako aj riaditeľovi vojvodskej nemocnice pre nervovo a psychicky chorých v Gniežne Markowi Czaplickiemu.


Slávnosť inaugurácie svojou prítomnosťou m. in. poctili: senátor Poľskej republiky Filip Libicki, poradca veľkopoľského vojvodu Michała Zielińskieho Tomasz Kamiński, zástupca starostu grodžiského okresu Sławomir Górny, riaditeľ kancelárie prezidenta mesta Poznaň Jacka Jaśkowiaka Patryk Pawełczak, riaditeľ katechetického referátu metropolitného biskupského úradu v Poznani Piotr Małecki reprezentujúci poznaňského metropolitu arcibiskupa Stanisława Gądeckieho, profesor ekonomickej univerzity v Poznani, poradca služby pre vonkajšie záležitosti v Bruseli, bývalý poslanec sejmu Poľskej republiky Dr hab. Killion Munyama, prorektorka pre rozvoj Vysokej školy  bezpečnosti v Poznani dr Natalia Majchrzak, prorektor pre denné a externé štúdium na Vysokej škole hotelierstva a gastronómie v Poznani Dr Lech Drożdżyński, kancelárka, zakladateľka Vysokej školy hotelierstva a gastronómie v Poznani Irena Czyżewska, zástupkyňa kancelárky Vysokej školy hotelierstva a gastronómie v Poznani Dr Ewa Mucha-Szajek, zástupkyňa kancelárky Vysokej školy komunikácie a riadenia v Poznani Renata Glista, generálny sekretár poznaňskej spoločnosti priateľov vedy prof. UAM dr. hab Rafał Dobek, riaditeľka oddelenia pre zdravotníctvo veľkopoľského vojvodského úradu Liwia Polcyn-Nowak, riaditeľka okresného úradu práce v Strede Veľkopoľskej Aneta Kłopot-Wartecka, sekretárka správnej rady regiónu Veľkopoľsko NSZZ „Solidarność” Aleksandra Cybulska, riaditeľ centra pre liečbu závislostí v Charičiciach Jacek Sobczak, Piotr Kuś reprezentujúci miestnu organizáciu AZS Poznaň, prorektor Collegium Humanum prof. dr hab., Arkadiusz Durasiewicz, prorektor detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Poznani mgr Piotr Dwornicki, MBA, splnomocnenec pre kvalitu detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Poznani Dr Marta Majorczyk a riaditeľ Inštitútu riadenia detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Poznani Dr Filip Szymczak.


Inauguračnú prednášku na tému „Ekonomická spolupráca Európskej Únie s Africkou Úniou. Výhody a straty pre Poľsko.“ predniesol prof. dr hab. Killion Munyama, bývalý poslanec sejmu Poľskej republiky.


Centrálnym bodom slávnosti bola imatrikulácia študentov I. ročníka, v mene ktorých  slávnostný sľub na vlajku univerzity zložili: Aleksandra Maria Drożdż, Daria Skórczyńska, Khrystyna Sherchuk, Michał Lewosiński, Marcel Kondracki, Dominik Andrzejczak, Aleksander Wójcik a Marcel Bilski. Po zložení sľubu ich JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki symbolicky pasoval za študentov Collegium Humanum.


JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. odovzdal pamätné diplomy študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Nových študentov privítal dr Filip Szymczak a Sebastian Surmela, predseda univerzitnej rady študentskej samosprávy v Poznani.

Inauguračnú slávnosť obohatil poznaňský chór Fermata z Univerzity umení Magdaleny Abakanowicz pod taktovkou dr. Mateusza Sibilskiego s piesňami: Gaude Mater Polonia, Bogurodzica a Gaudeamus igitur.

INGYENES WEBINAR - IDÉN UTOLJÁRA!

Menedzsment diploma online

Tudj meg mindent gyakorlatias menedzsment képzésünkről! Ismerd meg, hogyan zajlik nálunk az online oktatás és tedd fel a kérdéseid élőben!