Spolupráca s Medzinárodnou policajnou asociáciou (IPA)

Dňa 24. mája 2021 v sídle Collegium Humanum vo Varšave JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. podpísal dohodu o spolupráci s Medzinárodnou policajnou asociáciou (International Police Association, IPA), reprezentovanou Piotrom Wójcikom, prezidentom poľskej sekcie IPA, a Evou Dębowskou, generálnou sekretárkou poľskej sekcie IPA.

Medzinárodná policajná asociácia bola založená v roku 1950. V súčasnosti združuje takmer 400 tis. osôb zo 65 krajín, bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Je nezávislá a apolitická, pričom sa zaviazala k dodržiavaniu princípov zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktoré boli definované v roku 1948. Cieľom IPA je vytváranie priateľských a kolegiálnych vzťahov medzi osobami zamestnanými v policajných službách po celom svete. Svoje motto „Servo Per Amikeco” (z esperanta: „Slúžiť priateľstvom”) IPA realizuje prostredníctvom rozličných aktivít a iniciatív, v tom tiež rozvojom spolupráce s vybranými štruktúrami. IPA má status konzultanta Organizácie spojených národov (OSN) a Rady Európy. Poľská sekcia IPA pôsobí od roku 2003.

INGYENES WEBINAR - IDÉN UTOLJÁRA!

Menedzsment diploma online

Tudj meg mindent gyakorlatias menedzsment képzésünkről! Ismerd meg, hogyan zajlik nálunk az online oktatás és tedd fel a kérdéseid élőben!