Vezetés az üzleti életben MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program elvégzői a vezetés pszichodinamikus megközelítésének ismereteit sajátítják el, amely eltér a klasszikus, személyiségen, kompetencián és stíluson alapuló elméletektől.   A program elemzi a transzformációs vezetés elméleti és gyakorlati aspektusait, amelyek a motivációs intézkedések felvállalására összpontosítanak, ezáltal lehetővé téve az üzleti életben vezetői szerepet vállalók számára, […]

Üzleti pszichológia és coaching MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program célja, hogy fejlessze a hallgatók készségeit a coaching eszközeinek személyes és szakmai használatában. A program olyan oktatást biztosít, amely lehetővé teszi a coaching-folyamatok bevezetését a vállalaton belül. A coaching eszközök és technikák egyre fontosabb tényezővé válnak, amelyek befolyásolják a kisebb vagy nagyobb csapatokat irányító emberek, szakemberek, valamint […]

Kis- és középvállalkozások (KKV-k) menedzsmentje MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) E szakirány keretein belül a hallgatók megismerik a kis- és középvállalkozások működésének sajátosságait, valamint magukévá teszik a gazdasági sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. A kurzus felkészíti a hallgatókat olyan ismeretek elsajátítására, mint az arculatmenedzsment, a promóciós stratégiák, a marketingkommunikáció, valamint a kisvállalkozások működése az Európai Unióban.   A menedzsmenttudományok területén releváns […]

Adatmenedzsment, adatvédelem és Big Data MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program szakmai szinten kézzelfogható és hasznosítható kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat nemcsak a társadalomtudományok, a kommunikáció és a személyközi kapcsolatok, de az informatika, az adatelemzés és a kódolás területén is. A szakirány hallgatói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a statisztikai elemzés és a gépi tanulási algoritmusok területén. Olyan eszközökkel […]

Üzleti diplomácia, tárgyalástechnika és kommunikáció a nemzetközi üzleti életben MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A diplomácia és nemzetközi kommunikáció szakirány azoknak az hallgatóknak szól, akik a diplomáciai ágazatban szeretnének dolgozni a diplomácia általános és széles körben elfogadott normáinak megfelelően; akik szeretnének hozzájárulni a diplomáciai kapcsolatokról alkotott helyes kép kialakításához és sikeres külföldi látogatások szervezéséhez. Hallgatóink olyan ismereteket szereznek, amelyek olyan […]

Logisztika és szállítmányozás MSC

MESTERKÉPZÉS (2 ÉV) – MASTER’S Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a szakirány a nyersanyagok és késztermékek gazdaságilag hatékony áramlásának, valamint az ügyfelekkel való megfelelő kommunikációnak a tervezésére, végrehajtására és ellenőrzésére készít fel. A szakirányon végzett logisztikai szakemberek raktárkezeléssel, ellátási menedzsmenttel, gyártástervezéssel, valamint szállítással és kommunikációval kapcsolatos mély ismeretekre tesznek szert. […]

Emberi erőforrás (HR) és talent menedzsment MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a szakterület arra készíti fel a diplomásokat, hogy vezető szerepet töltsenek be a szervezésben és az olyan folyamatok hatékony végrehajtásában, mint a munkavállalók toborzása, a munkára való motiválás, az emberekkel való gazdálkodás, valamint a tehetségek felkutatása és fejlesztése. A humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket szereznek egy […]

Online marketing (e-marketing és e-kereskedelem) MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Az internetes marketing jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a marketing területén. Ehhez társul az e- kereskedelem hasonlóan dinamikus fejlődése.   E tanulmányi program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az internet marketingtevékenységeken keresztüli gyakorlati használatára az online piac alapelveinek elemzésével és különböző e- kereskedelmi […]

Menedzsment és marketing az idegenforgalom, a vendéglátás és a gasztronómia területén MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a szakirány megismerteti a hallgatókat az erős versenykörülmények között működő turisztikai, szállodai és vendéglátóipari vállalkozások szervezésének és vezetésének aktuális trendjeivel. A szakirányt elvégzők gyakorlati készségeket szereznek az üzleti tervek kidolgozása, a reklámkampány-projektek, a marketingkutatás és a PR területén. Elsajátítják továbbá a hatékony tárgyalási technikákat, és megismerkednek a stratégiai menedzsmenttel […]

Marketing MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a szakterület a marketingfejlesztés és -stratégia területén végzett munkára készít fel, például a különböző vállalkozások és egyéb intézmények hatékony marketingtevékenységének megszervezésére és lebonyolítására egy dinamikusan változó piacon. A tanulmányi program célja, hogy szakembereket készítsen fel a szélesebb körű marketingtevékenységek területén, különösen az olyan kérdésekkel kapcsolatos tevékenységekre, […]