Marketing

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) Ez a specializáció a marketingfejlesztés és -stratégia területén végzett munkára készít fel, például a különböző vállalkozások és egyéb intézmények hatékony marketingtevékenységének megszervezésére és lebonyolítására egy dinamikusan változó piacon. A tanulmányi program célja, hogy szakembereket készítsen fel a szélesebb körű marketingtevékenységek területén, különösen az olyan kérdésekkel kapcsolatos tevékenységekre, […]

Marketing és értékesítési menedzsment

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) A tanulmányi program középpontjában a fogyasztói piaci magatartás, valamint a szolgáltatások és a kereskedelem marketingjével, az internetes reklámmal, a reklám- és promóciós kampányok tervezésével, a különböző dimenziókban történő piacelemzéssel, a marketing- és versenystratégiák végrehajtásával, valamint a reklám pszichoszociális aspektusaival kapcsolatos kérdések állnak. A programot elvégzők olyan képzettséget szereznek, mely lehetővé teszi […]

PR, márkaépítés, reklám és közösségi média

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) Ez a specializáció felkészíti a hallgatókat a márka bevezetésével, létrehozásával és koordinálásával, valamint a stratégia kidolgozásával és a termék- vagy szolgáltatástervezéssel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Az üzleti gyakorlatot és a marketing alapelveit egyaránt lefedi, és olyan készségekkel és ismeretekkel látja el a szakirányt elvégzőket, amelyek segítségével a marketing területén szakemberré […]

Kis- és középvállalkozások (KKV-k) menedzsmentje

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) E specializáció keretein belül a hallgatók megismerik a kis- és középvállalkozások működésének sajátosságait, valamint magukévá teszik a gazdasági sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. A kurzus felkészíti a hallgatókat olyan ismeretek elsajátítására, mint az arculatmenedzsment, a promóciós stratégiák, a marketingkommunikáció, valamint a kisvállalkozások működése az Európai Unióban. A menedzsmenttudományok területén releváns alapkészségek […]

Vezetés az üzleti életben

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) A tanulmányi program elvégzői a vezetés pszichodinamikus megközelítésének ismereteit sajátítják el, amely eltér a klasszikus, személyiségen, kompetencián és stíluson alapuló elméletektől. A program elemzi a transzformációs vezetés elméleti és gyakorlati aspektusait, amelyek a motivációs intézkedések felvállalására összpontosítanak, ezáltal lehetővé téve az üzleti életben vezetői szerepet vállalók számára, hogy […]

Üzleti pszichológia és coaching

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) A tanulmányi program célja, hogy fejlessze a hallgatók készségeit a coaching eszközeinek személyes és szakmai használatában. A program olyan oktatást biztosít, amely lehetővé teszi a coaching-folyamatok bevezetését a vállalaton belül. A coaching eszközök és technikák egyre fontosabb tényezővé válnak, amelyek befolyásolják a kisebb vagy nagyobb csapatokat irányító emberek, szakemberek, valamint […]

Adatmenedzsment és Big Data

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) A tanulmányi program szakmai szinten kézzelfogható és hasznosítható kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat nemcsak a társadalomtudományok, a kommunikáció és a személyközi kapcsolatok, de az informatika, az adatelemzés és a kódolás területén is. A specializáció hallgatói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a statisztikai elemzés és a gépi tanulási algoritmusok területén. Olyan eszközökkel […]

Online marketing (e-marketing és e-kereskedelem)

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) Az internetes marketing jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a marketing területén. Ehhez társul az e- kereskedelem hasonlóan dinamikus fejlődése. E tanulmányi program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az internet marketingtevékenységeken keresztüli gyakorlati használatára az online piac alapelveinek elemzésével és különböző e- kereskedelmi projektek […]

Menedzsment és marketing az idegenforgalom, a vendéglátás és a gasztronómia területén

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) Ez a specializáció megismerteti a hallgatókat az erős versenykörülmények között működő turisztikai, szállodai és vendéglátóipari vállalkozások szervezésének és vezetésének aktuális trendjeivel. A specializációt elvégzők gyakorlati készségeket szereznek az üzleti tervek kidolgozása, a reklámkampány-projektek, a marketingkutatás és a PR területén. Elsajátítják továbbá a hatékony tárgyalási technikákat, és megismerkednek a stratégiai menedzsmenttel […]

Nemzetközi üzlet és marketing

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) A nemzetközi üzlet és marketing specializáció a különböző országokból és kultúrákból érkező ügyfelek megismerésére és megértésére összpontosít. A hallgatók elsajátítják a szükséges kompetenciákat ahhoz, hogy a nemzetközi üzleti életben vezetői pozíciót töltsenek be. A specializáció elvégzése után a végzettek képesek lesznek a nemzetközi piac különböző környezeti feltételei között tevékenykedni. A specializáció […]