PR, márkaépítés, reklám és közösségi média MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció felkészíti a hallgatókat a márka bevezetésével, létrehozásával és koordinálásával, valamint a stratégia kidolgozásával és a termék- vagy szolgáltatástervezéssel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Az üzleti gyakorlatot és a marketing alapelveit egyaránt lefedi, és olyan készségekkel és ismeretekkel látja el a specializációt elvégzőket, amelyek segítségével a marketing területén szakemberré […]

Nemzetközi üzlet és marketing MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A nemzetközi üzlet és marketing szakirány a különböző országokból és kultúrákból érkező ügyfelek megismerésére és megértésére összpontosít. A hallgatók elsajátítják a szükséges kompetenciákat ahhoz, hogy a nemzetközi üzleti életben vezetői pozíciót töltsenek be.   A specializáció elvégzése után a végzettek képesek lesznek a nemzetközi piac különböző környezeti feltételei között tevékenykedni. […]

Vezetés az üzleti életben MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program elvégzői a vezetés pszichodinamikus megközelítésének ismereteit sajátítják el, amely eltér a klasszikus, személyiségen, kompetencián és stíluson alapuló elméletektől.   A program elemzi a transzformációs vezetés elméleti és gyakorlati aspektusait, amelyek a motivációs intézkedések felvállalására összpontosítanak, ezáltal lehetővé téve az üzleti életben vezetői szerepet vállalók számára, […]

Üzleti pszichológia és coaching MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program célja, hogy fejlessze a hallgatók készségeit a coaching eszközeinek személyes és szakmai használatában. A program olyan oktatást biztosít, amely lehetővé teszi a coaching-folyamatok bevezetését a vállalaton belül. A coaching eszközök és technikák egyre fontosabb tényezővé válnak, amelyek befolyásolják a kisebb vagy nagyobb csapatokat irányító emberek, szakemberek, valamint […]

Kis- és középvállalkozások (KKV-k) menedzsmentje MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) E specializáció keretein belül a hallgatók megismerik a kis- és középvállalkozások működésének sajátosságait, valamint magukévá teszik a gazdasági sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. A kurzus felkészíti a hallgatókat olyan ismeretek elsajátítására, mint az arculatmenedzsment, a promóciós stratégiák, a marketingkommunikáció, valamint a kisvállalkozások működése az Európai Unióban.   A menedzsmenttudományok területén releváns […]

Adatmenedzsment és Big Data MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program szakmai szinten kézzelfogható és hasznosítható kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat nemcsak a társadalomtudományok, a kommunikáció és a személyközi kapcsolatok, de az informatika, az adatelemzés és a kódolás területén is. A specializáció hallgatói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a statisztikai elemzés és a gépi tanulási algoritmusok területén. Olyan eszközökkel […]

Üzleti diplomácia, tárgyalástechnika és kommunikáció a nemzetközi üzleti életben MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A diplomácia és nemzetközi kommunikáció specializáció azoknak az hallgatóknak szól, akik a diplomáciai ágazatban szeretnének dolgozni a diplomácia általános és széles körben elfogadott normáinak megfelelően; akik szeretnének hozzájárulni a diplomáciai kapcsolatokról alkotott helyes kép kialakításához és sikeres külföldi látogatások szervezéséhez. Hallgatóink olyan ismereteket szereznek, amelyek olyan […]

Logisztika és szállítmányozás MSC

MESTERKÉPZÉS (2 ÉV) – MASTER’S Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció a nyersanyagok és késztermékek gazdaságilag hatékony áramlásának, valamint az ügyfelekkel való megfelelő kommunikációnak a tervezésére, végrehajtására és ellenőrzésére készít fel. A specializáción végzett logisztikai szakemberek raktárkezeléssel, ellátási menedzsmenttel, gyártástervezéssel, valamint szállítással és kommunikációval kapcsolatos mély ismeretekre tesznek szert. […]

Emberi erőforrás (HR) és talent menedzsment MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció arra készíti fel a diplomásokat, hogy vezető szerepet töltsenek be a szervezésben és az olyan folyamatok hatékony végrehajtásában, mint a munkavállalók toborzása, a munkára való motiválás, az emberekkel való gazdálkodás, valamint a tehetségek felkutatása és fejlesztése. A humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket szereznek egy […]

Online marketing (e-marketing és e-kereskedelem) MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Az internetes marketing jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a marketing területén. Ehhez társul az e- kereskedelem hasonlóan dinamikus fejlődése.   E tanulmányi program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az internet marketingtevékenységeken keresztüli gyakorlati használatára az online piac alapelveinek elemzésével és különböző e- kereskedelmi […]