Kis- és középvállalkozások (KKV-k) menedzsmentje MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 3 év (6 szemeszter) E specializáció keretein belül a hallgatók megismerik a kis- és középvállalkozások működésének sajátosságait, valamint magukévá teszik a gazdasági sikerhez szükséges ismereteket és készségeket. A kurzus felkészíti a hallgatókat olyan ismeretek elsajátítására, mint az arculatmenedzsment, a promóciós stratégiák, a marketingkommunikáció, valamint a kisvállalkozások működése az Európai Unióban.   A menedzsmenttudományok területén releváns […]

Adatmenedzsment és Big Data MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program szakmai szinten kézzelfogható és hasznosítható kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat nemcsak a társadalomtudományok, a kommunikáció és a személyközi kapcsolatok, de az informatika, az adatelemzés és a kódolás területén is. A specializáció hallgatói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a statisztikai elemzés és a gépi tanulási algoritmusok területén. Olyan eszközökkel […]

Üzleti diplomácia, tárgyalástechnika és kommunikáció a nemzetközi üzleti életben MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A diplomácia és nemzetközi kommunikáció specializáció azoknak az hallgatóknak szól, akik a diplomáciai ágazatban szeretnének dolgozni a diplomácia általános és széles körben elfogadott normáinak megfelelően; akik szeretnének hozzájárulni a diplomáciai kapcsolatokról alkotott helyes kép kialakításához és sikeres külföldi látogatások szervezéséhez. Hallgatóink olyan ismereteket szereznek, amelyek olyan […]

Logisztika és szállítmányozás MSC

MESTERKÉPZÉS (2 ÉV) – MASTER’S Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció a nyersanyagok és késztermékek gazdaságilag hatékony áramlásának, valamint az ügyfelekkel való megfelelő kommunikációnak a tervezésére, végrehajtására és ellenőrzésére készít fel. A specializáción végzett logisztikai szakemberek raktárkezeléssel, ellátási menedzsmenttel, gyártástervezéssel, valamint szállítással és kommunikációval kapcsolatos mély ismeretekre tesznek szert. […]

Emberi erőforrás (HR) és talent menedzsment MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció arra készíti fel a diplomásokat, hogy vezető szerepet töltsenek be a szervezésben és az olyan folyamatok hatékony végrehajtásában, mint a munkavállalók toborzása, a munkára való motiválás, az emberekkel való gazdálkodás, valamint a tehetségek felkutatása és fejlesztése. A humánerőforrás-menedzsment szakos hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket szereznek egy […]

Online marketing (e-marketing és e-kereskedelem) MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Az internetes marketing jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a marketing területén. Ehhez társul az e- kereskedelem hasonlóan dinamikus fejlődése.   E tanulmányi program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az internet marketingtevékenységeken keresztüli gyakorlati használatára az online piac alapelveinek elemzésével és különböző e- kereskedelmi […]

Menedzsment és marketing az idegenforgalom, a vendéglátás és a gasztronómia területén MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció megismerteti a hallgatókat az erős versenykörülmények között működő turisztikai, szállodai és vendéglátóipari vállalkozások szervezésének és vezetésének aktuális trendjeivel. A specializációt elvégzők gyakorlati készségeket szereznek az üzleti tervek kidolgozása, a reklámkampány-projektek, a marketingkutatás és a PR területén. Elsajátítják továbbá a hatékony tárgyalási technikákat, és megismerkednek a stratégiai menedzsmenttel […]

Marketing MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a szakterület a marketingfejlesztés és -stratégia területén végzett munkára készít fel, például a különböző vállalkozások és egyéb intézmények hatékony marketingtevékenységének megszervezésére és lebonyolítására egy dinamikusan változó piacon. A tanulmányi program célja, hogy szakembereket készítsen fel a szélesebb körű marketingtevékenységek területén, különösen az olyan kérdésekkel kapcsolatos tevékenységekre, […]

Marketing és értékesítési menedzsment MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) A tanulmányi program középpontjában a fogyasztói piaci magatartás, valamint a szolgáltatások és a kereskedelem marketingjével, az internetes reklámmal, a reklám- és promóciós kampányok tervezésével, a különböző dimenziókban történő piacelemzéssel, a marketing- és versenystratégiák végrehajtásával, valamint a reklám pszichoszociális aspektusaival kapcsolatos kérdések állnak. A programot elvégzők olyan képzettséget szereznek, mely lehetővé teszi […]

PR, márkaépítés, reklám és közösségi média MSC

Tanulmányi terület Menedzsment Tanulmányok módja Nappali és távoktatás Időtartam 2 év (4 szemeszter) Ez a specializáció felkészíti a hallgatókat a márka bevezetésével, létrehozásával és koordinálásával, valamint a stratégia kidolgozásával és a termék- vagy szolgáltatástervezéssel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Az üzleti gyakorlatot és a marketing alapelveit egyaránt lefedi, és olyan készségekkel és ismeretekkel látja el a specializációt elvégzőket, amelyek segítségével a marketing területén szakemberré […]