Spolupráca Collegium Humanum s Polpharma S.A. – najväčšou farmaceutickou firmou v Poľsku

Dňa 23. februára 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. rektor Collegium Humanum a pán mgr farm. Sebastian Szymanek predseda správnej rady Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. podpísali vo Varšave zmluvu o spolupráci. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma  S.A. prevzali záštitu nad postgraduálnymi štúdiami realizovanými na Collegium Humanum m. in.: MBA-Klinické výskumy, MBA- Zdravotnícky manažment, MPH- Verejné zdravie, DBA-Klinické výskumy, DBA- Zdravotnícky manažment, DPH- Doctor of Public Health.  Zmluva uzavretá medzi Collegium Humanum a  Polpharma S.A. sa týka aj […]

Collegium Humanum a Hlavná hasičská škola spájajú sily pri realizácii vedeckých projektov

27. júla 2021, počas slávnostného večera pri príležitosti promócie absolventov Collegium Humanum v hudobnom divadle ROMA vo Varšave, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, vymenoval nových členov Konventu – Konzultačnej rady pre biznis Collegium Humanum.   Nomináciu získali: – Przemysław Cichocki, EMBA, DBA, člen vedenia Legionovského okresu, – JM rektor – veliteľ Hlavnej […]

Slávnostné odovzdávanie Zlatých medailí Collegium Humanum

    V nedeľu, 27. júna 2021, v Národnom hudobnom divadle „Roma” vo Varšave, počas slávnostnej promócie a odovzdávania diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: Executive MBA, LL.M, DBA, LL.D, DPH, DPA, MSc. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecký, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. rektor Collegium Humanum, udelil najvyššie vyznamenania univerzity, Zlatú medailu Collegium Humanum, udeľované  za vynikajúce výsledky v sociálnej, podnikateľskej, vedeckej a pedagogickej činnosti v Poľsku aj vo svete. Zlatými […]

Slávnostná promócia absolventov štúdií: MBA, DBA, LL.M, LL.D, DPH a MSc. Psychotraumatológia

    V nedeľu 27. júna 2021, sa v Národnom hudobnom divadle  „Roma” vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: Executive MBA, MBA – Manažment v zdravotníctve, MBA – Klinické výskumy, MBA – Vodcovstvo a Coaching, Master of Laws (LL.M), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Laws (LL.D), Doctor of Public Health (DPH), […]

Naša študentka získala ďalšie zlaté medaily

Dominika Kulaga, študentka 2. ročníka psychológie na pobočke Collegium Humanum v Rzešove, sa stala dvojnásobnou Akademickou majsterkou Poľska v plávaní! Sú to ďalšie športové úspechy Dominiky, ktorá tiež zastáva funkciu predsedníčky univerzitného klubu AZS CH. Na Akademických majstrovstvách Poľska 2021 v plávaní, ktoré sa uskutočnili v dňoch 11.-12. júna 2021, Dominika vybojovala zlato až v dvoch disciplínach: na 50 a 100 m […]

Spolupráca Collegium Humanum s Podkarpatským inovačným centrom v Rzešove

V piatok 7. augusta 2020 o 12.00 hod. Vás pozývame v spolupráci s Nadáciou Instytut Świadomości na odbornú diskusiu za účasti organizácií poskytujúcich starostlivosť o pacientov a seniorov. Témou stretnutia je: Pacient, ktorý pozná systém zdravotnej starostlivosti.   Diskusie sa zúčastnia: prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, prof. dr hab. n. med. Robert Gil – vedúci pracovník Kliniky invazívnej kardiológie Ústrednej fakultnej […]