Oktatóink

Pszichológia osztatlan képzés oktatói

Az itt található lista válogatást nyújt kiterjedt tanári, oktatói gárdánkból, melyet weboldalunkon rendszeresen frissítünk, bővítünk.

Prof. Dr. Csepeli György

Oktatott tárgy: Szociálpszichológia

Erdei Ferenc-díjas magyar szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Miskolci Egyetem professor emeritusa, a Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, programvezetője, egyetemi tanár. Megalapozta a szociálpszichológiai hazai főiskolai és egyetemi szintű oktatását, több kiadásban megjelent, egyre bővülő tankönyveiből nemzedékek tanultak és tanulnak.

 

Több alkalommal volt elnöke a Magyar Szociológiai Társaságnak (legutóbb 2010-15 között). 2020-ban Rézler Gyula díjat nyert. 2023-ban az MTA Elnöke Eötvös Koszorúval tüntette ki.

 

Az utóbbi évtizedekben munkássága az információs társadalom kibontakozásának kutatására is kiterjedt, különös tekintettel az digitális egyenlőséget előmozdító közpolitikai modellek megvalósítására.

Dr. habil Szabó-Tóth Kinga

Oktatott tárgy: Általános szociológia

Szociológus, szociális munkás, egyetemi oktató, közösségfejlesztő és coach. A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője, egyetemi docens.

 

Szakmai érdeklődésének középpontjában a családszociológia, a társadalmi hátrányok szociológiája, és a közösségfejlesztés áll. Egyéni-és csoportos coachigot is vállal, melyet univerzális-eklektikus coaching szemléletben végez. Szakmai tevékenységét a művészet, a kreatív-és design gondolkodás is nagyban meghatározza.

 

Legjelentősebb publikációi, szakmai díjai és kitüntései

Dr. Somosi Ágnes

Oktatott tárgy: A pszichológiai kutatásmódszertan alapjai

Üzleti tanácsadó, vállalkozó, egyetemi adjunktus több mint 15 év szakmai tapasztalattal, változatos feladatkörökben a gyógyszeripar, FMCG, telekommunikáció és IT szektorokban. Doktori fokozatát a közgazdaságtan területén belül marketing tanszéken, szolgáltatásmarketing területen szerezte. Disszertációjában a szolgáltatáskivezetés sikertényezőit vizsgálta. Az interdiszciplinaritást képviseli, hisz abban, hogy a különböző területekről érkező szakértők együtt tudnak értéket teremteni, legyen az közgazdaságtan, IT, vagy egészségügy.

Somosi, A., Stiassny, A., Kolos, K., & Warlop, L. (2021). Customer defection due to service elimination and post-elimination customer behavior: An empirical investigation in telecommunications. International Journal of Research in Marketing

 

Somosi, Á. (2018): The impact of service elimination on customers in the telecommunications sector; Doctoral School of Management and Business Administration, Corvinus University of Budapest, Disszertáció benyújtásának éve: 2017, Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2018

 

Somosi, Á. (2017): A lemorzsolódás és fogyasztói magatartás vizsgálata szolgáltatáskivezetés

esetén Heckman-féle korrekciós eljárással. Statisztikai Szemle, 95(7), 744-764.

 

Somosi Á. (2007): A retroreklám története. In: Virányi Péter: Nem igaz, hogy a reklámtól

lettem ilyen!. 228 p., Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. ISBN:978-963-693-079-0, pp. 170-179

  • 2023 Magyarország Sikeres Személyiségei című kiadványban való megjelenés, Britishpedia
  • 2023 Publikációs Nívódíj: 2021 nemzetközi szakcikk kategóriában, Magyar Tudományos Akadémia
  • 2021 Év Publikációja Díj, Neumann János Egyetem
  • 2020 Év Fiatal Kutatója Díj, Neumann János Egyetem
  • 2018 Best Paper of the Conference Based on a Doctoral Work, Európai Marketing Akadémia (EMAC)
  • 2011 Huawei Innovative Leaders of Tomorrow díj: 5 nyertes egyike- Budapesti Corvinus Egyetem
  • 2007 GE Foundation Scholar-Leader: a 15 magyar győztes egyike

Hajdu Melinda

Oktatott tárgyak: Bevezetés a pszichológiába, A pszichológia biológiai alapjai, Bevezetés a biopszichológiába

Pszichológus diplomáját a Debreceni Egyetemen 2006-ban, klinikai-és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettségét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte 2012-ben. Közel hat évig dolgozott kórházban pszichiátriai osztályon és járóbeteg gondozóban, ahol pszichés zavarok széles spektrumával találkozva tett szert diagnosztikai tapasztalatra, és vehetett részt terápiás munkában. A szociális szférában három évet (családsegítő központnál, bentlakásos otthonoknál), a rendvédelem területén nyolc évet töltött.

 

A széleskörű szakmai tapasztalatok megszerzése mellett folyamatosan képzi magát, jelenleg integratív terápiában, mely meglátása szerint kiválóan alkalmas a szavakkal hozzá nem férhető, érzésekkel történő terápiás munkára.

Füzesséry Anikó

Oktatott tárgy: Bevezetés a pedagógiába

Pedagógus, tréner, coach. Végzettségét tekintve gimnáziumi tanár, közgazdász, tréner, coach. 2017-ben a TedX LibertyBridgeWomen-en adott elő “Kulcs a kamaszokhoz” címmel, azóta minden évben ugyanezen rendezvény speakercoach-a.

 

Elszántan tanítja, kutatja, vizsgálja a kamaszokhoz való kapcsolódás, valamint az eredményes felnőtt-kamasz kommunikációs hidak lehetőségét. Tréningeket tart tanároknak és kamaszoknak, egyéni coachingban segíti a kamasz-szülő-tanár hármas résztvevőit. Végzett Alkotó-fejlesztő meseterápia-képzést, Sulinyugi-tréner és Önbizalom-nagykövet.

 

Előadásaiban előnyben részesíti az interaktivitást, az együttgondolkodást, valamint a gyakorlatban azonnal használható tudás átadását.

Fekete Andrea

Oktatott tárgy: Elsősegély

Védőnői diplomáját 2000-ben szerezte, a védőnői alapfeladatok mellett (szűrővizsgálatok, oltások szervezése) az elmúlt évtizedekben az egészségnevelés különböző területein végzett oktatói munkát (dohányzás prevenció, drog-és alkohol prevenció, helyes táplálkozás, szexuális nevelés, elsősegélynyújtás oktatása). Korábban egy évtizeden át dolgozott iskola-és ifjúsági védőnőként is, melynek során sikerült betekintést nyernie az iskolaegészségügyi munkába is. Jelenleg Drávaszabolcson lát el területi és körzeti védőnői feladatokat és végez családgondozást, miközben aktívan bekapcsolódik a helyi általános iskola és óvoda mindennapjaiba, és helyezi továbbra is előtérbe az egészségnevelés fontosságát. Az elmúlt több mint két évtizedben oktat elsősegélynyújtást, és készít fel versenyzőket tematikus versenyekre. Pályájának kezdete óta aktív tagja a Magyar Vöröskeresztnek, és vesz részt adománygyűjtésben, önkéntesek toborzásában és érzékenyítésben.  Az elmúlt években a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtási elméleti és gyakorlati oktatásban is részt vesz a Vöröskereszt égisze alatt.

 

Számos egészségnevelő eseményen felkért előadóként is közreműködik, és részt vesz a védőnő szakos hallgatók gyakorlati oktatásában is.

Dr. Toldy Anna

Oktatott tárgy: Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Molnár Róbert

Oktatott tárgy: Filozófia