Oktatóink

Pszichológia osztatlan képzés oktatói

Oktatóink listája minden félév kezdetekor bővül az aktuális szemeszterekben oktatott tárgyak felelőseivel. Ennek megfelelően bemutatkozóinkat rendszeresen frissítjük, bővítjük.

Prof. Dr. Csepeli György

Oktatott tárgy: Szociálpszichológia

Erdei Ferenc-díjas magyar szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Miskolci Egyetem professor emeritusa, a Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, programvezetője, egyetemi tanár. Megalapozta a szociálpszichológiai hazai főiskolai és egyetemi szintű oktatását, több kiadásban megjelent, egyre bővülő tankönyveiből nemzedékek tanultak és tanulnak.

 

Több alkalommal volt elnöke a Magyar Szociológiai Társaságnak (legutóbb 2010-15 között). 2020-ban Rézler Gyula díjat nyert. 2023-ban az MTA Elnöke Eötvös Koszorúval tüntette ki.

 

Az utóbbi évtizedekben munkássága az információs társadalom kibontakozásának kutatására is kiterjedt, különös tekintettel az digitális egyenlőséget előmozdító közpolitikai modellek megvalósítására.

Dr. habil Szabó-Tóth Kinga

Oktatott tárgy: Általános szociológia

Szociológus, szociális munkás, egyetemi oktató, közösségfejlesztő és coach. A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője, egyetemi docens.

 

Szakmai érdeklődésének középpontjában a családszociológia, a társadalmi hátrányok szociológiája, és a közösségfejlesztés áll. Egyéni-és csoportos coachigot is vállal, melyet univerzális-eklektikus coaching szemléletben végez. Szakmai tevékenységét a művészet, a kreatív-és design gondolkodás is nagyban meghatározza.

 

Legjelentősebb publikációi, szakmai díjai és kitüntései

Dr. Somosi Ágnes

Oktatott tárgy: A pszichológiai kutatásmódszertan alapjai

Üzleti tanácsadó, vállalkozó, egyetemi adjunktus több mint 15 év szakmai tapasztalattal, változatos feladatkörökben a gyógyszeripar, FMCG, telekommunikáció és IT szektorokban. Doktori fokozatát a közgazdaságtan területén belül marketing tanszéken, szolgáltatásmarketing területen szerezte. Disszertációjában a szolgáltatáskivezetés sikertényezőit vizsgálta. Az interdiszciplinaritást képviseli, hisz abban, hogy a különböző területekről érkező szakértők együtt tudnak értéket teremteni, legyen az közgazdaságtan, IT, vagy egészségügy.

Somosi, A., Stiassny, A., Kolos, K., & Warlop, L. (2021). Customer defection due to service elimination and post-elimination customer behavior: An empirical investigation in telecommunications. International Journal of Research in Marketing

 

Somosi, Á. (2018): The impact of service elimination on customers in the telecommunications sector; Doctoral School of Management and Business Administration, Corvinus University of Budapest, Disszertáció benyújtásának éve: 2017, Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2018

 

Somosi, Á. (2017): A lemorzsolódás és fogyasztói magatartás vizsgálata szolgáltatáskivezetés

esetén Heckman-féle korrekciós eljárással. Statisztikai Szemle, 95(7), 744-764.

 

Somosi Á. (2007): A retroreklám története. In: Virányi Péter: Nem igaz, hogy a reklámtól

lettem ilyen!. 228 p., Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. ISBN:978-963-693-079-0, pp. 170-179

  • 2023 Magyarország Sikeres Személyiségei című kiadványban való megjelenés, Britishpedia
  • 2023 Publikációs Nívódíj: 2021 nemzetközi szakcikk kategóriában, Magyar Tudományos Akadémia
  • 2021 Év Publikációja Díj, Neumann János Egyetem
  • 2020 Év Fiatal Kutatója Díj, Neumann János Egyetem
  • 2018 Best Paper of the Conference Based on a Doctoral Work, Európai Marketing Akadémia (EMAC)
  • 2011 Huawei Innovative Leaders of Tomorrow díj: 5 nyertes egyike- Budapesti Corvinus Egyetem
  • 2007 GE Foundation Scholar-Leader: a 15 magyar győztes egyike

Hajdu Melinda

Oktatott tárgyak: Bevezetés a pszichológiába, A pszichológia biológiai alapjai, Bevezetés a biopszichológiába

Pszichológus diplomáját a Debreceni Egyetemen 2006-ban, klinikai-és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettségét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte 2012-ben. Közel hat évig dolgozott kórházban pszichiátriai osztályon és járóbeteg gondozóban, ahol pszichés zavarok széles spektrumával találkozva tett szert diagnosztikai tapasztalatra, és vehetett részt terápiás munkában. A szociális szférában három évet (családsegítő központnál, bentlakásos otthonoknál), a rendvédelem területén nyolc évet töltött.

 

A széleskörű szakmai tapasztalatok megszerzése mellett folyamatosan képzi magát, jelenleg integratív terápiában, mely meglátása szerint kiválóan alkalmas a szavakkal hozzá nem férhető, érzésekkel történő terápiás munkára.

Füzesséry Anikó

Oktatott tárgy: Bevezetés a pedagógiába

Pedagógus, tréner, coach. Végzettségét tekintve gimnáziumi tanár, közgazdász, tréner, coach. 2017-ben a TedX LibertyBridgeWomen-en adott elő “Kulcs a kamaszokhoz” címmel, azóta minden évben ugyanezen rendezvény speakercoach-a.

 

Elszántan tanítja, kutatja, vizsgálja a kamaszokhoz való kapcsolódás, valamint az eredményes felnőtt-kamasz kommunikációs hidak lehetőségét. Tréningeket tart tanároknak és kamaszoknak, egyéni coachingban segíti a kamasz-szülő-tanár hármas résztvevőit. Végzett Alkotó-fejlesztő meseterápia-képzést, Sulinyugi-tréner és Önbizalom-nagykövet.

 

Előadásaiban előnyben részesíti az interaktivitást, az együttgondolkodást, valamint a gyakorlatban azonnal használható tudás átadását.

Fekete Andrea

Oktatott tárgy: Elsősegély

Védőnői diplomáját 2000-ben szerezte, a védőnői alapfeladatok mellett (szűrővizsgálatok, oltások szervezése) az elmúlt évtizedekben az egészségnevelés különböző területein végzett oktatói munkát (dohányzás prevenció, drog-és alkohol prevenció, helyes táplálkozás, szexuális nevelés, elsősegélynyújtás oktatása). Korábban egy évtizeden át dolgozott iskola-és ifjúsági védőnőként is, melynek során sikerült betekintést nyernie az iskolaegészségügyi munkába is. Jelenleg Drávaszabolcson lát el területi és körzeti védőnői feladatokat és végez családgondozást, miközben aktívan bekapcsolódik a helyi általános iskola és óvoda mindennapjaiba, és helyezi továbbra is előtérbe az egészségnevelés fontosságát. Az elmúlt több mint két évtizedben oktat elsősegélynyújtást, és készít fel versenyzőket tematikus versenyekre. Pályájának kezdete óta aktív tagja a Magyar Vöröskeresztnek, és vesz részt adománygyűjtésben, önkéntesek toborzásában és érzékenyítésben.  Az elmúlt években a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtási elméleti és gyakorlati oktatásban is részt vesz a Vöröskereszt égisze alatt.

 

Számos egészségnevelő eseményen felkért előadóként is közreműködik, és részt vesz a védőnő szakos hallgatók gyakorlati oktatásában is.

Dr. Toldy Anna

Oktatott tárgy: Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Molnár Róbert

Oktatott tárgy: Filozófia

Menedzsment képzés oktatói

Ekker Eszter

Oktatott tárgyak: Marketingkutatás, Marketing, E-cég, E-kereskedelem és online marketing, Integrált marketingkommunikáció

Online marketing és kommunikációs tanácsadó, mentor. A Prior Communication and Consulting kreatív ügynökség tulajdonosa és vezetője.

A posztgraduális online marketing képzés szakmai vezetője, egyetemi oktató.

 

„Közel 20 éves kommunikációs és vezetői tapasztalatom által nagy rálátásom van az online marketing rendszer komplex egészére. Abban segítem ügyfeleimet és hallgatóimat is, hogy átlássák és megértsék a rendszer egészét, és a számukra megfelelő online marketing mixet építhessék fel. 

 

Szenvedélyesen hiszek a megfelelően árnyalt kommunikáció és az önazonos üzleti jelenlét erejében. Ennek az érzékeny egyensúlynak a megteremtésében segítem együttműködő Partnereimet, a mindenkor legoptimálisabb marketing és kommunikációs eszközökkel.”

Dr. Belényesi Emese PhD

Oktatott tárgy: Vezetői döntéshozatal módszerei

Okleveles közgazdász, menedzseri (MBA) és tréneri szakdiplomával, valamint neveléstudományi PhD-val rendelkezik.

 

Munkatapasztalatait előbb az üzleti szektorban, majd a közigazgatásban, azután a felsőoktatásban és a felnőttképzésben szerezte. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának egyetemi docense, akkreditált tréner és coach, felnőttképzési szakértő, illetve közreműködik a közszolgálati tisztviselők és vezetők továbbképzésében.

 

Oktatói munkájának fókuszában elsősorban menedzsment tantárgyak állnak, tréneri munkája pedig főként szakmai és készségfejlesztő témákra, vezetői célcsoportokra irányul. Kutatói és publikációs tevékenysége a közigazgatás, azon belül elsősorban a menedzsment, valamint képzések és továbbképzések témaköréhez köthető.

Dr. Kovács Tamás

Oktatott tárgyak: Humán erőforrás-menedzsment, Stratégiai menedzsment, Menedzsment társadalmi vonatkozásai, Menedzsment módszertan és technikák

Több kiváló oktatási intézményben is tevékenykedik: NYMU Oktatási Központ, Mosonmagyaróvár; Warsaw University of Management – Bratislava Campus; EDUTUS Egyetem – Budapest, Tatabánya. Beosztása az ügyvezetői igazgatói pozíció, emellett egyetemi docensként is tevékenykedik. 

Tanulmányai során több képzésen is részt vett külföldön, mint például Bécsben vállalati gazdaságtan, marketing és management üzleti, szakmai képzésen, illetve Prágában management, business tréningen. 

Emellett mezőgazdasági mérnöki diplomát és vállalatgazdálkodási mérnöki diplomát szerzett a Pannon Agrártudományi Egyetemen, és mérnöktanári (HR) humán manager diplomát a Széchenyi István Egyetemen. Okleveles banki tanácsadói és mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. Doktori végzettségét (Ph.D.) a Nyugat- Magyarországi Egyetemen szerezte vállalat gazdálkodásból. 

Szenvedélye az oktatás és a vezetés, melynek keretében igyekszik inspirálni és támogatni a következő generációkat az életre való felkészülésben és a tudás megszerzésében.

Polgár Zita

Oktatott tárgy: Vezetési koncepciók

Vezetői és Önismereti Mentor, Tréner, Humán szakértő

 

Polgár Zita szenvedélyesen szeret emberekkel foglalkozni. Pályáját toborzás-kiválasztási tanácsadóként kezdte, és nemcsak imádta a szakmáját, hanem rendkívül sikeres is volt benne: számos elégedett ügyfél és jelölt kapcsolódik a nevéhez. Majd az egyik nemzetközi toborzási ügynökség üzletágvezetőjeként újjáépítette, és a piacvezetők közé juttatta az országos irodahálózatban működő csapatát, akik nemcsak eredményesek, hanem lelkesek és elkötelezettek voltak. Ezt követően Zita olyan kreatív fejlesztő szakmai tevékenységekbe fogott, amelyekkel hozzájárulhat az emberek egyéni, csapat, illetve szervezeti-vezetői szintű fejlődéséhez, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához, valamint az önmagukkal és a másokkal való kapcsolatuk és az egymással való együttműködésük épüléséhez.

 

2021-ben adta ki vezetői hitelességről szóló könyvét „Szárnyalni csak másokat emelve lehet” címmel, amely Zita személyes hitvallása is egyben. 2022 óta nagy örömmel és elhivatottsággal tanít a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem Pozsonyi Kihelyezett Tagozatán.

Bővebb információ: www.hitelesvezetes.hu

Muhoray Róbert

Oktatott tárgyak: Szervezeti motivációs rendszer, Szervezet- és vezetéspszichológia, Személyes tanácsadás a gyakorlatban

Több, mint 20 éve foglalkozik szervezetfejlesztéssel és tréningek tartásával. 15 éven keresztül multinacionális cégeknél és nagyvállalatoknál töltött be különböző felsővezetői pozíciókat. Közreműködött több multinacionális vállalat magyarországi, illetve európai nyitásában. Emellett részt vett nagyprojektek vezetésében, amelyben volt olyan, hogy több, mint 350 fő munkáját kellett koordinálnia projektmenedzserként.

 

KKV szektorban támogatja az ügyvezetőket céges folyamataik optimalizálásában, HR folyamatok/terület kiépítésében (toborzástól a kiléptetésig).

 

3 könyv társszerzője, és jelenleg doktori tanulmányait folytatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a vezetői döntéshozatali szokásokat, valamint az agyi programozás összefüggéseit és lehetőségeit kutatja.

 

A Varsói Menedzsment Egyetemen vezetői és menedzsment tantárgyakat oktat.

Dr. Laza Margit

Oktatott tárgy: Polgári és gazdasági jog

Jogász végzettséget a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán szerzett. Számos szakmai továbbképzésen és konferencián vett részt hallgatóként, illetve előadóként. 2009 óta tagja az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságnak, illetve szakvizsgabizottsági tagként vizsgáztatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében.

 

Több mint 30 éves szakmai, és 25 éves oktatási tevékenysége keretein belül kiemelten foglalkozott a közigazgatási joggal, polgári joggal, nemzeti vagyonjoggal, illetve az Európai Unió jogával.  

 

Jelenleg elsősorban polgári jogi ügyvéd, de kiemelten foglalkozik a gazdasági társaságok jogával is. Kutatása területe a közelmúltban a „zöldjog” irányába fordult, együttműködve a Magyar Agrár- és Élettudmányi Egyetem Körforgásos Gazdasági Elemző Központjával.

Dr. Dávid Gabriella

Oktatott tárgyak: Jog és szellemi tulajdon védelme, Gazdasági jog

Iskolai végzettségeim:

1998 – Pedagógia szakos tanár, nevelőtanár, gyermek-és ifjúságvédő – Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

2009 – Jogász, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2012 – Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, köznevelési szakértő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2013 – Oktatási szakjogász, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

Szakmai tapasztalat:

2023.09.01. – jelenleg: Collegium Humanum, egyetemi oktató, óraadó

2021.08.01. – jelenleg: Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, oktatási szakjogász, megfelelési tanácsadó

2022.01.20. – jelenleg: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék, egyetemi oktató, szakdolgozati konzulens

2020 – 2023 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, egyetemi oktató, óraadó

2017 – 2018 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztika Intézet, egyetemi oktató, óraadó

2014 – 2018 PTE Állam-és Jogtudományi Kar, egyetemi oktató, óraadó

2014 – 2015 Oktatáskutató-és Fejlesztő Intézet, vezető szaktanácsadó

2005 – 2021 Koch Valéria Iskolaközpont, gimnáziumi tanár, kollégium igazgató, mestertanár szaktanácsadó, köznevelési szakértő

Novák Ágnes

Oktatott tárgy: Coaching vezetési stílus

Senior tréner és diplomás coach, csoportos coaching szakértő. Gordon és játszma tréner, Motivational Maps Licensed Practitioner. A European Mentoring and Coaching Council által minősített EIA Senior Practitioner coach, a Coach Szalon és a Vezető Szalon szakmai műhelyek alapító vezetője, a Coachok Szakmai Szövetségének főtitkára.

 

„25 éve tartok különböző készségfejlesztő és önismereti programokat, elsősorban vezetők számára, több mint 10.000 óra üzleti coaching és tréning tapasztalattal rendelkezem.

Közgazdász végzettséggel, marketing és projektmenedzserként, oktatási szakértőként, trénerként és tanácsadóként is dolgoztam. 15 éves multinacionális környezetben szerzett vezetői-, kis- és egyéni vállalkozói múlt van mögöttem. Mindezeken túl a három gyerekes szülőket érő kihívások is nap, mint nap megtalálnak.

Nem szunnyadó kíváncsisággal szemlélem a világot magam körül és szenvedéllyel vetem bele magam mindenbe, amit fontosnak érzek. Izgalmas kérdés számomra, hogy milyen mértékben határozza meg az életünk minőségét az, hogy hová és milyen képességekkel születünk. Mennyire tudunk változtatni a körülményeinken, élni a lehetőségeinkkel, vagy átlépni a korlátainkat. A majd két évtizedes pályám során sokszoros bizonyítékát láttam annak, hogy mindannyian magunkban hordozzuk azokat a képességeket, amelyekkel kezünkbe vehetjük az életünk irányítását, hol önmagunk megismerésén és megerősítésén keresztül, hol pedig a másokkal való együttműködés és kapcsolatteremtés készségeinek fejlesztésével.

Rendszerszemléletű és akció orientált szemléletmód mellett a munkám során a Gordon-féle asszertív kommunikáció és a Tranzakció elemzés eszköztárát, a Motivációs térképet, néhány személyiségtipológiai rendszert, valamint az NLP felismeréseit használom, kiegészítve a Co-active, az Action learning, a Theory U és a Mindfulness szemlélet elemeivel.

Hitvallásom, hogy mindenkinek jár a támogatás, aki kész arra, hogy bármilyen változtatást elindítson az életében, legyen az egy apró hétköznapi dolog, vagy akár az egész életét befolyásoló döntés.

Simon Lehel

Oktatott tárgy: Stressz menedzsment, Vezetői etika

Graduális alapvégzettségem a filozófia, tudományfilozófiai – rendszerelméleti specifikációval.

Elméleti kutatóként és rendszermodellezőként kezdtem foglalkozni a biopszichológiai – pszichometriai modellek tudományanalitikus kiterjeszthetőségével, személyiség pszichológusok kollaborációjával, ennek eredménye egy komplex pszichodinamikus „projektív kérdésteszt – kísérlet”, melynek validálását számos pszichológus és egy informatikai cég is támogatja.

Pszichodinamikus és evolúcióselméleti kutatásaim eredménye egy 100% – os készültségűnek minősített Ph.D. – disszertáció, melynek egyéni beadása és megvédése előtt állok. Két kiadó is kinyilvánította szándékát a megjelentetésre, nemzetközi formában is. Ennek alaptémája az

emberi szexualitás biológiai és humántudományos megközelítéseinek közös diszciplináris problémái; különös hangsúllyal a pszichoanalitikus látásmód interdiszciplináris vizsgálataira, valamint a pszichodramatikus módszer személyiséglélektani kísérleti felhasználásaira.

Publikációim és konferenciaelőadásaim, nemzetközi előadásaim nagyobb része ehhez köthető, kisebb része rendszerelméleti munkásságomhoz; bár a két téma – számomra – nem elválasztható, mivel rendszerelméleti vizsgálódásaim fókuszában a pszichodinamika

metodikai kérdésfeltevései állnak. Ehhez a szemléletmódhoz kapcsolódik legújabb – és legkedvesebb vizsgálódási területem, az autismusok, ahol szeretném az – eddig csak – diagnosztikus és mechanikusan fejlesztő gyógypedagógiai szemléletet dinamikailag is értelmezni, megnyitva az utat új típusú terápiás modellalkotás előtt is.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában nem csak klinikai pszichológusokkal és pszichiáterekkel dolgozunk együtt, hanem képalkotó diagnosztákkal, nukleáris medicina – szakértőkkel, neurológusokkal, endokrinológusokkal, immunológusokkal és genetikusokkal is, mivel 2 éve kutatunk egy radiofarmakont gyógyszeralkalmazás céljára is, amely a vasopressinrendszeren szelektíven hatna; márpedig a fiziológiás vasopressinről tudjuk, pszichésen az érzelmi és/vagy szexuális kötés/nyitás szabályozótranszmittere a hypothalamusban. Ezáltal egyaránt alkalmas lehet libidoterápiára, ugyanúgy, mint érzelmi negativisztikusság, akár autizmus kezelésére. Fenti agybiológiai kísérleteink végső gyógyszergyári szponzorálás előtt állnak. 36 évesen ezt tartom a legnagyobb dimenziójú kutatásunknak.

https://independent.academia.edu/LehelSimon

Hoffer Gábor

Oktatott tárgyak: Folyamatmenedzsment, Gazdasági előrejelzés, Változásmenedzsment

Hoffer Gábor 36 éves, Budapesten született és jelenleg Pilisvörösváron él családjával.

 

Végzettségét tekintve Lean szakértő, legerősebb területei a Folyamatmenedzsment, Változás és People management, KPI-ok és vállalatirányítási eszközök. Több mint 10 éve gyakorlati használatban fejleszti amit tanult, Order to Cash Menedzserként dolgozott egy magyar multicégnél, illetve jelenleg is Operációs Igazgató pozícióban használja a megszerzett tudást.

 

Küldetése, hogy minden tudását gyakorlati hasznos módon adja át a hallgatóknak amit fel is tudnak használni karrierjük, vagy akár magánéletük során és ne erősen tankönyvszagú, száraz oktatásban töltse a közösen eltöltött tanórákat.

Oláh Róbert

Oktatott tárgyak: Információs technológia és Vezetői információs rendszerek I. és II.

Mérnök informatikus diplomámat 2011 ben szereztem, erre építve okleveles szoftver tervezői diplomát szereztem 2023-ban, és jelenleg Mérnök tanári  MSc tanulmányokat folytatok. Többéves informatikai tapasztalatokkal rendelkezem mind a szakmai és az oktatási környezetben. A széleskörű szakmai tapasztalatok megszerzése mellett folyamatosan képzem magam, jelenleg a tanulmányok mellett a mesterséges intelligencia témaköreit kutatom, ami számomra egyben szakmai elhivatottság ként jelenik meg  de egyben ez a hobbim is. 

De fontos számomra az információs rendszerek területe is ami alapján rendszer terveket is építhetőek, ami egy vállalati infrastrukturális működésben jelentős szerepet játszik.   Szakmai tapasztalataim (információs rendszerek, informatikai hálózat modellezés és konfigurációi szoftver tervezés, és fejlesztés).

Számomra fontos az is, hogy a hallgatók sikert érjenek el a tanulmányaik során, és  a tanultakat alkalmazni is tudják majd a mindennapokban amihez szakmai  támogatást (iránymutatást, szakmai segítséget) meg is kívánok adni a tanulmányaikban az adott tárgy keretében hallgatók számára az oktatás során. Egy jószívű, türelmes és segítőkész ember vagyok.  Szabadidőmben zenét hallgatok és hasznosan próbálom tölteni az időt.

Rácz Cecília

Oktatott tárgyak:

leírás