GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Általános információk

Magyar nyelvű képzéseink tekintetében jelenleg a következőkre lehet jelentkezni:

 • Menedzsment alap-és mesterképzés 13 különböző szakirányon
 • Pszichológia 5 éves osztatlan képzés 8 különböző specializáción
 • Posztgraduális online marketing képzés

Alapképzés: 6 félév (3 év)

Mesterképzés: 4 félév (2 év)

Osztatlan képzés: 10 félév (5 év)

Posztgraduális képzés: 3×2 hónap

Az órák hétköznapi napokon munkaidő után (17:00-20:10 között) és szombati napokon kerülnek megtartásra. A pontos órarendről a hallgatók a felvételt követően e-mailben kapnak tájékoztatást. 

Az őszi félév októberben, míg a tavaszi félév márciusban indul. Az indulás első hónapjában még van lehetőség becsatlakozni a képzésekbe, így legkésőbb október 31-ig és március 31-ig leadott jelentkezés és a kapcsolódó dokumentumok hiánytalan beérkezése esetén még van lehetőség csatlakozni.

A jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát szükséges elküldeni részünkre minden esetben. Ha mesterképzésre jelentkezik valaki, aminek feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen alapdiplomával, akkor abban az esetben azt is szükséges bemutatni.

A vizsgák 100%-ban online zajlanak.

 

A vizsgák egy része szóbeli, egy része írásbeli, azon belül pedig lehet teszt és beadandó is, ez az adott órától és az oktatótól függ. A vizsgáknál a beadandók határidejét a tanárok szabják meg és a szóbeli vizsgák időpontját is ők határozzák meg. A szóbeli vizsgáztatás a virtuális tantermekben zajlik.

 

A képzés végéhez közeledve egyes témakörökből időszakosan átfogóbb szigorlatokat írhatunk ki, ezen szigorlatok és a záróvizsga teljesítése jelenléti vizsgával teljesítendő a képzéshez tartozó tagintézményben.


A vizsgák írásban vagy szóban is teljesíthetők, ennek eldöntése oktatói kézben van. A teljesítés követelményeiről az oktatók minden esetben tájékoztatást nyújtanak a félév első óráján. Utóvizsgára természetesen a Tanulmányi Szabályzat szerint van lehetőség.

A specializáció egy specifikációt jelent az egyes szakokon belül. Ez azt jelenti, hogy pl. minden Menedzsment szakon tanuló hallgató elvégzni a szükséges tárgyakat a szak teljesítéséhez, ami mindenkinek ugyanaz, ugyanakkor lesznek olyan specifikus tárgyak is, amik egy-egy specializációra vonatkoznak – ez segíti az elmélyülést az üzleti tananyag különböző részeiben, legyen szó akár a HR-ről, akár az online marketingről vagy akár az üzleti vezetésről.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a választott szakon belül akár két specializációt is elvégezzenek a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy mindkét specializáció specifikus tárgyait le kell hallgatni, és felkészülni belőlük a vizsgákra is. Két specializáció választása esetén két szakdolgozat elkészítése lesz kötelező. Második specializáció választásával a képzés végén két diplomával gazdagodik így a hallgató. A második specializáció díja a normál tandíj 70%-a. 

A tandíjfizetés elérhető éves és féléves formában, vagy kamatmentes havi részletekben is fizethető (szemeszterenként 5 alkalom).

 

Lehetőség van Forint, illetve Euro alapú fizetésre (beiratkozáskor szabadon választható), mely átutalással vagy bankkártyás fizetéssel teljesíthető.

 

A havi tandíjnak minden hónap 10-ig kell beérkeznie hozzánk.

 

A féléves tandíjnak minden évben október 10-ig és március 10-ig kell beérkeznie hozzánk.

 

Az éves tandíjnak minden évben október 10-ig kell beérkeznie hozzánk.

 

Új beiratkozás esetén az első időszakra vonatkozó tandíjfizetés a jelentkezés elfogadásának napjától számított 8 napon belül, de legkésőbb október/március 31-ig esedékes.

Szüneteltetésre a teljes képzési időszak alatt összesen maximum 2 félévben van lehetőség, de az is csak úgy lehetséges, hogy ha a szemeszter megkezdése előtt jelzi a hallgató a félév passziválásra vontakozó kérelmét. Ilyen kérés esetén passziválási kérelmet kell benyújtani, melyet befotózva és postai úton is szükséges belküldeni. A tanév közben nincs lehetőség szüneteltetési kérelmet beadni.

Tagozatunkon jelenleg magyar nyelven érhetőek el képzéseink. Az angol nyelv kötelezően teljesítendő tárgyként szerepel a tanmenetben, de amennyiben már rendelkezel legalább B2 szintű, komplex angol nyelvvizsgával, akkor kérheted az angol tanórák alóli felmentést.

Természetesen! A felvételt követően egy szintfelmérő kitöltése majd kiértékelése után a számodra legmegfelelőbb angol csoportba kerülsz beosztásra. Csoportjaink nyelvi szintje a  teljesen kezdőtől a haladóig terjed, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.

Amennyiben legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsgával rendelkezel, kérvényezheted az angol tanórák és vizsgák alóli felmentést.

Igen. Azon hallgatóinknak is biztosítjuk a fejlődés lehetőségét, akik már rendelkeznek nyelvvizsgával, de szeretnék tudásukat naprakészen tartani.

Igen, amennyiben úgy érzed, hogy intenzívebb szinten tanulnád az angol nyelvet, vagy esetleg úgy gondolod, hogy jobban tudnál fejlődni egy kevésbé intenzív csoportban, lehetőséged van kérni a csoportváltást a tanév megjelölt időpontjáig.

Pszichológia képzés

A felvételi eljárás lépéseit a weboldalon a https:/collegiumhumanum.hu/pszichologia-jelentkezes/ olvashatod.

Röviden, a kétlépcsős felvételi eljárás tekintetében az alábbi követelményekről tájékoztatunk: 

Online jelentkezési lap hiánytalan kitöltése és beküldése a megfelelő kritériumok szerint (benne egy önéletrajzzal és egy motivációs levéllel – ezen 2 dokumentum a jelentkezés leadásától számított 48 órán belül pótolható). (Az érettségivel megszerzett tanulmányi eredményeket nem vizsgáljuk.)


Amennyiben a hallgató nem jut tovább a második körre, akkor értesítő e-mailt kap jelentkezése elutasításáról, ennek határideje a szemeszterre történő jelentkezés határidejének utolsó napja.

Szóbeli felvételi elbeszélgetés


Amennyiben továbbjutsz az első szűrőn, egy online szóbeli felvételi beszélgetésre kerül majd sor, ami fontos, hogy online térben, bekapcsolt kamera mellett történik. A szóbeli felvételi célja, hogy teret adjon a jövőbeni hallgatókkal való rövid ismerkedésre, és a pályaválasztással kapcsolatos motiváció és pályaorientáció feltérképezésére.

A felvételi beszélgetésre minden jelentkezőnek külön behívó levelet küldünk a jelentkezéskor megadott e-mail címre a vizsgabeosztás elkészültét követően, de legkésőbb a felvételi beszélgetés időpontját megelőző egy hétben. (Akik a március 5-ei határidő napján, vagy az azt megelőző napokban jelentkeznek, számukra a felvételi beszélgetés időpontját – a közeli határidő okán – a megelőző napokban tesszük közzé.) A beosztás módosítása csak indokolt esetben lehetséges.

Az 5 éves osztatlan pszichológia képzés elvégzésekor a diploma ennek megfelelően osztatlan képzésről fog szólni a választott specializáció megjelölésével. A hallgatók pszichológus képesítést szereznek, mely az Európai Unió által kidolgozott  Európai Képesítési Keretrendszerben (EKKR vagy EQF, azaz European Qualification Framework) 7-es szintnek felel meg. További információt a diploma elfogadásáról és a honosításról ide kattintva találsz.

Fontos kiemelnünk, hogy az ötéves osztatlan mesterképzésen belül a specializáció egy mélyebb szakmai betekintést ad az adott területre, és nem helyettesíti sem bármely módszerspecifikus, sem egyik szakpszichológus képzést sem. (Tehát pl. ha valaki “klinikai pszichológia” specializáción végez, attól még nem válik klinikai szakpszichológussá.) A lehetséges továbbképzési lehetőségekről a tanulmányok során mi magunk is törekszünk tájékoztatni a hallgatókat.

Az osztatlan képzés mesterfokozatot nyújt, amelynek elvégzése – a képzési időt, illetve az összegyűjtendő krediteket figyelembe véve – ugyanannyi tanulmányi időt igényel, mint az első, majd ezt követően a második képzési ciklus teljesítése (BA és MA). Az osztatlan képzési forma Magyarországon pl. a jogi, orvosi és tanári karokon van jelen, így ez nem egy idegen fogalom magyar közegben sem. A Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem egy lengyel magánegyetem, ahol osztatlan képzésben érhető el a pszichológia képzés. Osztott képzési forma nálunk ezen a szakon nincs.

 

Amikor valaki nem osztatlan formában végzi tanulmányait, hanem osztott képzésben (pl. a magyarországi egyetemek többségében az osztott képzés a jellemző), akkor először egy három éves alapképzés (BA) elvégzése során “viselkedéselemző” végzettséget szerez meg, majd további kétéves mesterképzés (MA) elvégzése során válik okleveles pszichológussá.

Azonos szintű és hasonló tematikájú képzés (illetve a nyelv óra értelmében a nyelvvizsga) esetén van lehetőség kérelmezni egyes tárgyak elfogadását. Tehát ha más osztatlan pszichológia mesterképzésben vettél részt és átjelentkeznél hozzánk, akkor a releváns tantárgyak vonatkozásában kérheted a beszámítást. Ehhez szükséges hiteles leckekönyvet és tantárgyi tematikát bemutatni, valamint (formanyomtatvány szerinti) kérelmet szükséges beadni a Tanulmányi Osztály felé. A tanmenet alapján megtekintheted, hogy milyen tantárgyak mentén épül fel a képzés, az ott felsorolt tantárgyaknak megfelelő tárgyakat áll módunkban csak elfogadni.

 

Amennyiben osztott képzésben tanulsz/tanultál más intézménynél pszichológiát szintén magyar nyelven, úgy javasoljuk, hogy várj még az átjelentkezéssel, és érdeklődj újra a 2023/24-es keresztféléves szemeszter indítását megelőzően, akkor már feltehetően részletesebb tájékoztatást tudunk nyújtani a tantárgyak elismertetésének témájában osztott képzésről átjelentkezők számára is.

Az 5 éves osztatlan Pszichológia mesterképzésünk képzési idejét nincs lehetőség lerövidíteni meglévő alapdiploma esetén sem, egyben végzendő el, ugyanakkor biztosítunk lehetőséget tantárgyelismerésre.

Pszichológia szakon összesen 720 óra szakmai gyakorlat teljesítendő külső gyakorlati helyen, ez az óraszám összesen 3 félév alatt teljesítendő. Minden szükséges részletet, szempontot és a gyakorlati hely kiválasztásával kapcsolatos segítséget a gyakorlati félévekhez közeledve meg fognak tudni.

 

A külső kötelező (egyénileg teljesítendő) szakmai gyakorlatokon kívül lesznek folyamatosan a teljes képzés ideje alatt gyakorlati kurzusok is, melyek online elvégezhető gyakorlati oktatást foglalnak magukban.

A jelentkezéskor kiválasztott specializáció megjelölés egy előzetes irányt jelöl, mely az Egyetem részére nyújt tájékoztatást a hallgatói igényekről. A specializációk preferált sorrendjének meghatározására, és a sorrend véglegesítésre a 6. szemeszter végén van lehetőség. A specializációk kérdésére a későbbi félévek során több ízben visszatérünk, bízva abban, hogy addigra a hallgatók érdeklődési köre, és pályaorientációja is tisztábban látszik majd a tanulmányok megkezdéséhez képest. A specializációk választásával kapcsolatban az oktatók, a szaktársak, és a Tanulmányi Osztály segítségére is számíthatsz majd.

 

Fontos kiemelnünk, hogy az ötéves osztatlan mesterképzésen belül a specializáció egy mélyebb szakmai betekintést ad az adott területre, nem helyettesít sem módszerspecifikus, sem szakpszichológusi képzést sem. A specializációkhoz tartozó kurzusok a képzés során a 7. félévben kezdődnek.

Az alábbi linken megtalálsz egy részletes tájékoztató információs dokumentumot a Pszichológia képzésünkhöz kapcsolódó akkreditációkról, a diploma elfogadottságáról és az elismertetésről: https://collegiumhumanum.hu/pszichologia-diploma  

 

A külföldön megszerzett diplomák elfogadottságáról és elismeréséről a 4. oldalától olvashatsz részletesebben.

 

Alább idézünk a dokumentumból pár lényeges mondatot és a további részletes megértés érdekében javasoljuk a teljes hivatkozott dokumentum alapos tanulmányozását.

 

“Egyetemünk képzései, valamint a kiadott diplomák az EKKR rendszer szerint besorolt oklevelek.” 

”Az 5 éves osztatlan Pszichológia mesterképzésünkben megszerezhető diploma az EKKR szerinti Level 7 szintű képzettségnek felel meg.”

 

“Az Európai Unió kidolgozott egy kreditrendszert, mely megkönnyíti a különböző uniós országokban megszerzett kreditek alapjául szolgáló tanulmányi eredmények összehasonlítását. Ez az európai kreditátviteli és- gyűjtési rendszer (ECTS). Egyetemünk képzései az ECTS kreditrendszer szerint kerülnek megvalósításra, a kreditértékek és az érdemjegyek feltüntetésre kerülnek a hallgatóknak minden félévben kiadott elektronikus leckekönyv kivonaton, így a más felsőoktatási intézménybe történő átjelentkezéshez a leckekönyv kivonat felhasználható.”

 

A hivatkozott részletes tájékoztató 7. oldalától olvashat arról a kérdéskörről, hogy “Szükséges-e a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem 5 éves osztatlan Pszichológia mesterképzésén megszerezhető diplomát honosítani Magyarországon? Hogy működik a honosítási/elismertetési eljárás Magyarországon?”, melyben többek között az alábbi sorok is olvashatóak:

“Tehát a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem magyar nyelvű 5 éves osztatlan mesterképzése a hatályos lengyel jogszabályoknak és szabályozásoknak teljes mértékben megfelel, a Lengyel Köztársaság Tudományos és Felsőoktatási Minisztériuma, valamint a Lengyel Akkreditációs Bizottság (PKA) által akkreditált, a megszerezhető diploma az előzőekben említetteknek megfelelően Európai Uniós akkreditált lengyel diploma, így annak honosítására, elismertetésére van lehetőség. Az eljárás során egyetemünk minden támogatást és segítséget megad hallgatóink számára, valamint természetesen a Hatóság részére a sikeres elismertetési eljárás lefolytatásának érdekében.”

Menedzsment képzés

A jelentkezési űrlapot a collegiumhumanum.hu/jelentkezes oldalon töltheted ki.

 

Töltsd ki az online űrlapot a szükséges adatokkal és dokumentumokkal.

 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat készítsd elő:

 

 • Személyi igazolvány vagy útlevél
 • Lakcímet igazoló igazolvány szkennelve vagy lefényképezve
 • Végzettséget igazoló dokumentum szkennelve vagy lefényképezve (érettségi vagy diploma)
 • Önéletrajz (később is beküldhető)
 • Fénykép

 

Néhány napon belül jóváhagyjuk a jelentkezést. Amennyiben minden rendben beérkezett, akkor visszaküldjük elektronikus úton az aláírandó dokumentumokat. Neked már nem szükséges semmilyen dokumentumot kitöltened, ezeket az általad megadott adatokkal feltöltve küldjük vissza, így már csak nyomtatnod és aláírnod szükséges.

 

Amennyiben valami hiányzik, akkor hiánypótlást kérünk, melyről külön üzenetben értesítjük. A hiányzó dokumentumokat a megadott határidőig kérjük beküldeni.

 

Az elektronikusan visszaküldött dokumentumokkal egyidőben elküldjük a fizetési információkról szóló levelet.

 

Ebben kiválaszthatod, hogy:

 

 • milyen díjfizetési módot (egy összegben vagy részletben) szeretnél választani
 • milyen pénznemben (Euróban vagy Forintban) szeretnél fizetni
 • és milyen formában (bankkártyás, ismétlődő bankkártyás, utalás) szeretnéd rendezni tandíjadat.

 

A kiválasztás után el tudod indítani a díjfizetést, amit a megadott határidőig teljesíteni szükséges annak érdekében, hogy hallgatónkká válhass.

 

Juttasd el részünkre a szükséges dokumentumokat papír alapon.

 

 • Az elektronikusan visszaküldött dokumentumokat két példányban nyomtasd ki.
 • Kék tollal a megfelelő helyeken írd alá.
 • Készíttess a végzettséget igazoló dokumentumodról (érettségi/diploma) közjegyző által hitelesített másolatot és csatold az előbbi dokumentumokhoz.
 • Juttass el a részünkre minden dokumentumot postai úton vagy FoxPost-on, vagy személyesen hozd be irodánkba.

 

Cím:

Varsói Menedzsment Egyetem Magyarországi Képviselete

1082 Budapest, Futó u. 35-37. 6. emelet

 

(A dokumentumok leadása nyitvatartási időben, munkanapokon 9.00-tól 18.00-ig előzetes időpont egyeztetés nélkül lehetséges. Konzultációval egybekötött személyes ügyfélfogadás csak előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges.)

 

FoxPost: Budapest, VIII. kerület – Corvin Pláza

 

A beérkező dokumentumokat ellenőrizzük, és visszajelzünk annak jóváhagyásáról vagy a hiánypótlásról.

 

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, azt kérjük, a megadott határidőig teljesítsd.

 

Amennyiben minden szükséges dokumentumot a megfelelő módon eljuttattál hozzánk a megadott határidőig, valamint kiegyenlítetted az első időszaki tandíjat, akkor a hallgatónkká válsz.

 

Külön e-mail üzenetben tájékoztatunk a legfontosabb tudnivalókról és megküldjük a hozzáférést az eLearning rendszerhez.

Azonos szintű és hasonló tematikájú képzés (illetve a nyelv óra értelmében a nyelvvizsga) esetén van lehetőség kérelmezni egyes tárgyak elfogadását. Tehát ha más hasonló képzésben vettél részt és jelentkeznél hozzánk, akkor a releváns tantárgyak vonatkozásában kérheted a beszámítást (pl. számvitel). Ehhez szükséges hiteles leckekönyvet és tantárgyi tematikát bemutatni, valamint (formanyomtatvány szerinti) kérelmet szükséges beadni a Tanulmányi Osztály felé. A tanmenet alapján megtekintheted, hogy milyen tantárgyak mentén épül fel a képzés, az ott felsorolt tantárgyaknak megfelelő tárgyakat áll módunkban csak elfogadni.

Havi tandíj (10 egyenlő részletben): a tandíj minden hónap 10. napjáig fizetendő: őszi félévkezdés esetén a szemeszter kezdetének évében októbertől a következő év júliusáig, tavaszi félévkezdés (keresztféléves képzés) esetén a szemeszter kezdetének évében márciustól júliusig, valamint októbertől a következő év februárjáig (augusztusban és szeptemberben szünetel a díjfizetés).

 

Tandíj szemeszterenként (2 részletben): a tandíj őszi félévkezdés esetén a szemeszter kezdetének évében október 10-ig, tavaszi félévkezdés (keresztféléves képzés) esetén a szemeszter kezdetének évében március 10-ig fizetendő.

 

Éves tandíj (1 részletben): a tandíj őszi félévkezdés esetén a szemeszter kezdetének évében október 10-ig, tavaszi félévkezdés (keresztféléves képzés) esetén a szemeszter kezdetének évében március 10-ig fizetendő.

 

Új jelentkezőknek: Az első időszaki tandíj a jelentkezés elfogadásának időpontjától számított 8 napon belül esedékes (vagy legkésőbb október 31-ig vagy március 31-ig), a következő részlet a választott díjfizetési gyakoriság 2. részletének megfelelően.

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják, ennek lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy szervezet kiválasztható, mely a szak jellegéhez kapcsolódó releváns tevékenységet folytat, és a gyakorlati idő alatt kapcsolódó szakmai betekintés és tapasztalat szerezhető. A betöltendő munkakörrel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy a hallgató ismerje meg a szervezet általános működését, vezetés-szervezési berendezkedését és folyamatait, a működéshez kapcsolódó gazdasági eseményeket, lehetőséget adva számára az egyetemen folytatott tanulmányai során megszerzett ismereteinek alkalmazására és gyakorlására.

 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a tanulmányaiknak megfelelő tevékenységi körű szervezetnél megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésbe, önállóan végezzék el a vezetőjük által rájuk bízott feladatot vagy oldják meg a felmerülő problémákat, ezáltal is tapasztalatot gyűjtve a későbbi munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez.

A képzés amire jelentkezel az a Menedzsment képzés (ami Menedzsment diplomát ad majd), a specializáció az nem egy különálló képzést jelöl, csak egy specifikációt a Menedzsment képzésen belül.

 

A jelentkezéskor megjelölt specializáció még nem a véglegesen választott specializációja a hallgatónak, azt az utolsó éve előtt még módosíthatja, ugyanis a specializáció specifikus tárgyak az utolsó 2 félévben lesznek.

 

Fontos tudni, hogy csak megfelelő létszám esetén indítjuk el az egyes specializációkat. (Aki olyan specializációt jelöl meg, ahol nincs meg ez a létszám, csak azok számára lehetőség nyílik egy második módosítási lehetőségre, egyébként csak egyszer lehet specializáció megjelölést váltani.)

 

Minden hallgató az első specializáció specifikus féléve előtt egy online meeting keretében tájékoztatást kap majd a specializációváltás kapcsán és annak határidejéről, így ezzel még most semmilyen teendője nincs, módosításra akkor lesz lehetőség. (Ettől korábbi időpontban nem is tudunk változtatási igényt befogadni.)

A jelentkezéskor kiválasztott szakirány megjelölés egy előzetes irányt jelöl, mely az Egyetem részére nyújt tájékoztatást a hallgatói igényekről. A szakirányok preferált sorrendjének meghatározására, és a sorrend véglegesítésre alapképzésnél 4., mesterképzésnél 2. szemeszter végén van lehetőség. A szakirányok kérdésére a későbbi félévek során több ízben visszatérünk, bízva abban, hogy addigra a hallgatók érdeklődési köre, és pályaorientációja is tisztábban látszik majd a tanulmányok megkezdéséhez képest. A szakirányok választásával kapcsolatban az oktatók, a szaktársak, és a Tanulmányi Osztály segítségére is számíthatsz majd.

Képzésünk nemzetközileg elfogadott, EU-s akkreditált lengyel diplomát ad. Ez azt jelenti, hogy hivatalos EU-s diplomának felel meg az Európai Unió minden tagországában, illetve a nemzetközi egyezmények értelmében még számos EU-n kívüli országban. Kérjük tekintsd meg ide kattintva a Pest Megyei Kormányhivatal hivatalos tájékoztató anyagát, ezen belül is a 4. oldalon található B szekciót, melynek legfontosabb részét az alábbiakban idézzük:

 

„Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat magyarországi elismerését az Etv. Harmadik része szabályozza. E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az Európai Unió valamely országának állampolgára az Európai Unió valamely tagállamában szerzett szakmai képesítésével Magyarországon szabályozott szakmát kíván gyakorolni. Szabályozott szakma az, amelynek gyakorlását egy adott ország – jelen esetben Magyarország – meghatározott bizonyítvány, vagy oklevél által tanúsított képesítés meglétéhez köti. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottaknak.”

 

Ha a szakmád nem számít Magyarországon szabályozott szakmának, akkor nem szükséges bizonyítványod, vagy okleveled elismertetni a magyar hatóságokkal.

 

Szabályozott szakmának minősül például az orvos, ügyvéd, pszichológus. Általánosságban elmondható, hogy a versenyszférában, az üzleti életben kevés a szabályozott szakma, így amennyiben az egyetemünkön megszerzett Menedzsment diplomájáddal szeretnél elhelyezkedni, abban az esetben nagy valószínűséggel nem szükséges elismertetned azt.

 

A különböző Európai Uniós tagállamokban érvényes szabályozott szakmák jegyzékét ide kattintva tekintheted meg, az Oktatási Hivatal által készített “Külföldi oklevelek elismerése az európai uniós jog alapján” című ismertetőjét pedig ide kattintva olvashatod el.

 

Tovább a honosításról: https://collegiumhumanum.hu/honositas/

Posztgraduális online marketing képzés

A jelentkezési űrlapot a https://collegiumhumanum.hu/varsoi-menedzsment-egyetem/jelentkezes-posztgradualis-kepzes/ oldalon töltheted ki.

 

Töltsd ki az online űrlapot a szükséges adatokkal és dokumentumokkal.

 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat készítsd elő:

 

 • Személyi igazolvány vagy útlevél
 • Lakcímet igazoló igazolvány szkennelve vagy lefényképezve
 • Végzettséget igazoló dokumentum szkennelve vagy lefényképezve
 • Önéletrajz (később is beküldhető)
 • Fénykép

 

Néhány napon belül jóváhagyjuk a jelentkezést (vagy hiánypótlást kérünk, amennyiben szükséges). Amennyiben minden rendben beérkezett, akkor küldünk minden további fontos információt a képzéssel, a beiratkozással és a tandíj fizetéssel kapcsolatban.

 

Amennyiben minden szükséges dokumentumot a megfelelő módon eljuttattál hozzánk a megadott határidőig, valamint kiegyenlítetted az első időszaki tandíjat, akkor a hallgatónkká válsz.

 

Külön e-mail üzenetben tájékoztatunk a legfontosabb tudnivalókról és megküldjük a hozzáférést az eLearning rendszerhez.

A képzés három modulja 3×2 hónap alatt végezhető el. Az aktuális indulási időpontokról tájékozódj a https://collegiumhumanum.hu/varsoi-menedzsment-egyetem/jelentkezes-posztgradualis-kepzes/ oldalon.

Igen, akkor is el lehet indulni a képzésben, ha egyelőre még csak érettségivel rendelkezel. A képzés végén lévő záróvizsgára bocsátás és a diplomakiadás feltétele a legalább alapdiplomának megfelelő végzettséget igazoló okirat hiteles másolatának leadása a Tanulmányi Osztály részére. Ennek hiányában a képzés megkezdhető, záróvizsgázni azonban csak a hiánypótlás teljesítése esetén van lehetőség.