Pozdravný list ministra vedy a vysokého školstva adresovaný JM rektorovi Collegium Humanum

Magnificencia, vážený pán profesor,

s veľkou spokojnosťou adresujem môj prvý list akademickému a vedeckému prostrediu v súvislosti s mojím vymenovaním za ministra vedy a vysokého školstva. Chcem Vás pozdraviť v týchto neobvyklých podmienkach pre nás veľmi náročného času pandémie. Hneď, ako to situácia dovolí, sa s Vami rád stretnem osobne, dúfajúc, že to bude už čoskoro.


Podobne ako hospodárstvo, zdravotníctvo, osveta či veľa iných oblastí nášho života, aj poľské univerzity a vedecké inštitúcie dnes bojujú s mnohými nepríjemnosťami a s pocitom neistoty. Táto situácia si od nás vyžaduje premyslené a efektívne opatrenia, aby bol možný čo najrýchlejší návrat k normálnemu životu a na cestu ďalšieho rozvoja. Táto úloha bude pre mňa v najbližšom čase absolútnou prioritou, pričom vynaložím všetko úsilie na to, aby sa s tým poľská veda vysporiadala čo najlepšie.

Týmto by som chcel srdečne poďakovať všetkým, ktorí majú možnosť angažovať sa v projektoch slúžiacich boju s COVID-19. Som presvedčený, že Vaše nápady a vedecké úspechy z rôznych oblastí sa určite pričinia o prekonanie krízy. Konkrétne opatrenia a aktívna spolupráca s poľskými firmami môžu zachrániť veľa pracovných miest a oživiť naše hospodárstvo.


Som rád, že poľské univerzity nepretržite vedú proces vzdelávania študentov. Napriek mnohým obmedzeniam, často pracujúc z domu, zabezpečujeme fungovanie našich univerzít a inštitútov. Naďalej tiež zavádzame ďalšie prvky reformy vedy a vysokého školstva. Uvedomujeme si, že tieto zmeny sa musia prispôsobiť aktuálnej situácii. Aj preto bolo prijaté rozhodnutie o predĺžení obdobia hodnotenia vedeckých výsledkov o jeden rok. Týmto mojím pozdravom by som sa tiež chcel odvolať na hodnoty, ktoré vždy, ale zvlášť dnes, prinášajú nádej a pomáhajú prekonať veľa ťažkostí. Keďže sa blíži 100. výročie narodenia Jána Pavla II. – nášho veľkého rodáka, pápeža a významného akademického pedagóga – myslím si, že je práve teraz vhodné siahnuť po jeho intelektuálnom a duchovnom dedičstve, ktoré nám zanechal.


Na pamiatku výročia jeho narodenia bol rok 2020 – uznesením snemu a senátu Poľskej republiky – vyhlásený za „Rok svätého Jána Pavla II.“. Medzi mnohými nezabudnuteľnými úspechmi Svätého Otca pre Poľsko, Cirkev a svet, vnímame aj jeho zásluhy na poli vedy. Dôležité encykliky, listy a príhovory Jána Pavla II. obsahovali veľa otázok spojených s vedeckým prostredím. V našej pamäti zostanú navždy zapísané výzvy pre zachovanie vernosti akademickým ideálom, ako aj mnohé iniciatívy slúžiace budovaniu vzájomnej úcty a tvorivej spolupráce vedcov reprezentujúcich rozličné názory.


V slovách Jána Pavla II.: „Univerzita je úžasným prostriedkom pre dosiahnutie cieľa, inštitúcia univerzity je jedným z veľdiel ľudskej kultúry,“ môžeme objaviť dôležitosť a zároveň výnimočnú misiu univerzity. Svätý Otec ďalej tieto myšlienky rozvinul, keď hovoril o veľmi dôležitej úlohe akademickej autonómie: „Spoločnosť od všetkých univerzít očakáva upevnenie vlastnej subjektivity (…). S tým sa úzko spája požiadavka akademickej slobody.“ Toto poukazuje na neobyčajnú hodnotu, ako aj na náročnú a zodpovednú úlohu vedcov a univerzít v každej spoločnosti. Myslím si, že odvolanie sa na slová Jána Pavla II. je možné ešte viac zdôrazniť týmito slovami: „Ja osobne po rokoch čoraz lepšie vidím, za ako veľa vďačím univerzite: zamilovanie si pravdy, poukazovanie na cesty jej objavovania.“


Ako minister vedy a vysokého školstva vnímam tieto slová ako úlohu a uisťujem Vás, že moje postoje a rozhodnutia budú s nimi vždy v súlade, v duchu zachovania opodstatnených očakávaní akademického prostredia.


Som Vám k dispozícii a vyjadrujem pripravenosť vypočuť si Vaše názory. Som otvorený hodnotným iniciatívam, poznámkam a pripomienkam. Budem dôsledne smerovať k rastu významu poľskej vedy na medzinárodnej úrovni, ako aj k ďalšiemu efektívnemu rozvoju synergie vedy a hospodárstva, realizujúc myšlienku „rozvoj skrze vedu“.

Na záver by som Vás chcel vrúcne povzbudiť, aby ste zvážili spoločné uctenie si stého výročia narodenia Jána Pavla II., samozrejme, podľa možností, ktoré nám dnešná pandemická situácia dovoľuje.


S úctou

Ingyenes webinar

Hogyan szerezz új ügyfeleket és tedd a vállalkozásod jövedelmezővé úgy, hogy közben a pénzégető marketing csapdákat messziről elkerülöd?

Előadás a vezetői felelősség fontosságáról, amely által felépíthető és menedzselhető egy fenntartható, funkcionáló és egyedi marketing rendszer.

Ingyenes webinar

Hogyan szerezz új ügyfeleket és tedd a vállalkozásod jövedelmezővé úgy, hogy közben a pénzégető marketing csapdákat messziről elkerülöd?

Előadás a vezetői felelősség fontosságáról, amely által felépíthető és menedzselhető egy fenntartható, funkcionáló és egyedi marketing rendszer.

Ingyenes tájékoztató webinar

Szerezz Pszichológia diplomát akár online végezhető képzésben!

Hogyan szerezz EU-s akkreditált Pszichológia diplomát akár online végezhető képzésben miközben a szakma kihívásaira is felkészülsz?

Ingyenes tájékoztató webinar

Szerezz Menedzsment diplomát akár online végezhető képzésben!

Hogyan szerezhetsz naprakész, gyakorlatias üzleti tudást a Menedzsment szakunkon már tavasztól, akár egy online elvégezhető képzés keretében? Tudd meg tájékoztató webinarunkból!

Üzleti előadások és egyetemi tájékoztató

ONLINE NYÍLT NAP

Vegyél részt izgalmas üzleti előadásokon, és tudj meg mindent gyakorlatias menedzsment képzésünkről! Ismerd meg, hogyan zajlik nálunk az online elvégezhető oktatás és tedd fel a kérdéseid élőben!